Privacy

Wij vinden informatiebeveiliging en privacy enorm belangrijk: voor onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers! Op deze pagina informeren we u hier nader over. Met de meeste leveranciers heeft ons bestuur een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin is vastgelegd welke gegevens worden verwerkt op welke manier.
Toestemming gebruik beeldmateriaal

We publiceren nooit beeldmateriaal van leerlingen via verschillende media zonder toestemming van ouders. U kunt uw toestemming per kind aangeven in Social Schools onder Administratie > Toestemmingen > Beeldgebruikvoorkeuren.

Meer informatie: https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360027243832

 

We laten graag zien waar we in en rond de school mee bezig zijn en hopen dat we daarbij zoveel mogelijk kinderen in beeld mogen brengen.
Het kan voorkomen dat andere ouders foto's maken tijdens schoolactiviteiten. Er wordt verwacht dat als er een ander kind op de foto staat, de maker zelf toestemming vraagt aan de betreffende ouder voorafgaand aan (online) publicatie.

 

 

MOO

MOO is de toegang tot educatieve software bij onze ICT-beheerder Heutink. Leerlingen loggen hierop in met een MOO-account (onderbouw) of Google-account (midden- en bovenbouw).

Meer informatie: https://www.heutink-ict.nl/privacy

 

Google G-Suite

Onze ICT-beheerder Heutink (één van de grote landelijke beheerders) beheert de Google-omgeving voor onze school. Zij verzorgen volgens landelijke standaarden de toegang tot Google-programma's voor leerlingen en medewerkers. Hieronder valt ook het gebruik van Google Classroom

 

Social Schools

Social Schools is het oudercommunicatieplatform door ouders en medewerkers. De leerlingen hebben geen account voor social schools.

 

Google Meet

Google Meet wordt gebruikt voor videobellen tussen leerkrachten en leerlingen. Dit is geen onderdeel van Google G-suite. Leerlingen kunnen inloggen met hun Google-account, een ander account of videobellen zonder inloggen.

 

Enkele aandachtspunten:

1. Bent u zich ervan bewust dat we bij videobellen zien en horen wat er thuis gebeurt op de achtergrond.

2. Google Meet wordt alleen gebruikt door de leerkracht met meerdere leerlingen en nooit voor één-op-één contact

 

Verwerkersovereenkomsten

Met alle grotere leveranciers is op bestuursniveau een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin is vastgelegd welke data van leerlingen en medewerkers met welk doel wordt vastgelegd en hoe er mee wordt omgegaan.