Ouders

Op de Kyckert vinden we een goed contact met ouders/verzorgers belangrijk.  Samen zijn we immers verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Door ouderavonden, informatieavonden, inloopmiddagen, nieuwsbrieven, rapporten en rapportbesprekingen proberen we ouders zo goed mogelijk te informeren.

Wij de mening van ouders/verzorgers op prijs. Op verschillende manieren kunnen ouders/verzorgers hun mening kenbaar maken. Dit kan via de Medezeggenschapsraad, ouderavonden, door het invullen van het contactformulier op de website of door een gesprek te voeren met de leerkracht of directeur.

 

Hulp van ouders bij de organisatie van extra activiteiten stellen wij zeer op prijs. We vinden het belangrijk om activiteiten te organiseren voor de kinderen en kunnen daar hulp van ouders vaak goed bij gebruiken. Sterker nog, sommige activiteiten kunnen zelfs niet zonder ouderhulp georganiseerd worden. 

 

Onze actieve ouderraad ondersteunt ons bij de organisatie en uitvoering van evenementen en activiteiten die jaarlijks op het programma staan. Zij helpen ons ook om de school op een positieve wijze in het nieuws te komen.