Snappet

Vanaf groep 4 gebruiken we op de Chromebooks (tablets) de methodes en werkwijze van Snappet voor rekenen, taal en spelling. 

Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elke leerling kan uitdagen om zich optimaal te ontwikkelen.

 

Hoe zetten wij Snappet in?

De leerkrachten geven een instructie. De leerlingen maken de opdrachten via hun Chromebook. De leerling ziet na het maken van de vraag meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. De leerling krijgt op deze manier direct feedback en kan om hulp vragen of de opdracht meteen verbeteren. Bij elke les werken we ook in het plusje, dit is een mogelijkheid als leerling op het eigen niveau te werken.  De opdrachten worden moeilijker of ingewikkelder naarmate het niveau van de leerling stijgt. Andersom werkt het ook zo: de leerling krijgt dan gemakkelijkere opdrachten. De leerkrachten kunnen leerlingen direct volgen en complimenten geven of bijsturen waar nodig.  Zowel de leerkracht als de kinderen kunnen direct zien hoe er is gewerkt aan een les en kunnen leerdoelen worden aangepast of nieuwe doelen worden gekozen. Zo ontwikkelt het eigenaarschap van de leerling zich.

 

Onderwijsvoordelen

  • Direct feedback op hoe de leerling werkt;
  • Meer motivatie en concentratie door werken op het naastliggende niveau;
  • Minder nakijkwerk voor de leerkracht, meer tijd voor lesvoorbereiding;
  • Meer differentiatie mogelijk;
  • Direct inzicht op de leervooruitgang van de klas en de individuele leerling;
  • Meer tijd voor remediering door automatisch nakijken en foutenanalyse;
  • Meer succeservaringen of extra uitdaging voor de leerlingen.

Natuurlijk blijft het voor ons als leerkrachten belangrijk om goed naar de kinderen en hun ontwikkeling te kijken. De intuïtie van de leerkracht blijft een grote rol spelen, alleen wordt die een handje geholpen door de informatie die Snappet geeft. Binnen onze school is er een Snappet-coördinator die aanspreekpunt is voor de collega’s en die het implementatieproces bewaakt.

 

Met de komst van de Chromebooks en Snappet zijn de gewone schriften met lijntjes en ruitjes zeker niet verdwenen. We vinden het belangrijk dat leerlingen blijven schrijven en netjes leren werken op papier.