Snappet

Vanaf groep 4 werken wij met taal- en spellingmethode Taal Actief en met rekenmethode Wereld in Getallen 5. We gebruiken voor de instructie en verwerking Snappet, waarbij de leerlingen hun eigen Chromebook gebruiken.

Na een uitgebreide pilot en zorgvuldige evaluatie in het voorjaar van 2020 zijn we als school tot de keuze voor Snappet gekomen. Snappet is een adaptief onderwijsplatform dat elke leerling kan uitdagen om zich optimaal te ontwikkelen. Voor meer informatie kunt u kijken op https://nl.snappet.org/informatie/over-snappet/

 

Hoe zetten wij Snappet in?

Wij gebruiken Snappet in de groepen 4 t/m 8 voor de vakken rekenen, taal en spelling. Er zijn meer mogelijkheden, zoals automatiseren, burgerschap en studievaardigheden. De leerkrachten geven via het digibord of via bewegend leren een les-instructie. De leerlingen maken de opdrachten via de Chromebook. De leerling ziet na het maken van de vraag meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. De leerling krijgt op deze manier direct feedback en kan om hulp vragen of de opdracht meteen verbeteren. Bij elke les werken we ook in het plusje. Dat is een mogelijkheid in Snappet om als leerling op het eigen niveau te werken. Het niveau wordt bepaald per leerdoel. Dat betekent dat de opdrachten moeilijker worden naarmate het niveau van de leerling stijgt. Andersom werkt het ook zo: de leerling krijgt dan gemakkelijkere opdrachten. De leerkrachten kunnen leerlingen direct volgen en complimenten geven of bijsturen waar nodig. Elke opdracht is terug te vinden en extra instructie kan hierop worden toegepast. De leerkracht en de kinderen kunnen dus zien hoe er is gewerkt aan een les. Dat leidt tot feedback en het samen opstellen van leerdoelen. Zo ontwikkelt het eigenaarschap van de leerling zich.

 

Onderwijsvoordelen

  • Direct feedback op hoe de leerling werkt;
  • Meer motivatie en concentratie door werken op het naastliggende niveau;
  • Minder nakijkwerk voor de leerkracht, meer tijd voor lesvoorbereiding;
  • Meer differentiatie mogelijk;
  • Direct inzicht op de leervooruitgang van de klas en de individuele leerling;
  • Meer tijd voor remediering door automatisch nakijken en foutenanalyse;
  • Meer succeservaringen of extra uitdaging voor de leerlingen.

 

Natuurlijk blijft het voor ons belangrijk om de leerlingen dagelijks te observeren. De intuïtie van de leerkracht blijft een grote rol spelen en die wordt gevoed door de informatie die Snappet ons geeft. Binnen onze school is er een Snappet-coördinator die aanspreekpunt is voor de collega’s en die het implementatieproces zorgvuldig bewaakt.

 

Overigens werken we naast de Chromebooks ook in de gewone schriften met lijntjes en ruitjes. We vinden het belangrijk dat leerlingen blijven schrijven en netjes leren werken op papier. Moeilijke woorden worden daarom opgeschreven en lastige sommen worden op papier uitgewerkt.

 

Aanmelden

Een link naar Snappet staat in MOO.
De inloggegevens voor Snappet worden beheerd door de leerkrachten.

 

Aanbod

De leerkrachten zetten opdrachten klaar in Snappet. Daarna kunnen kinderen extra werken aan een werkpakket dat klaar staat.

 

Instructievideo's

In Snappet zitten ook instructievideo's waardoor de kinderen uitleg krijgen bij het werk dat ze maken. Nu de leerkracht niet altijd beschikbaar is, is dat voor sommige kinderen een goed alternatief.

 

Voorleesfunctie

Op veler verzoek hebben we voor leerlingen de voorleesfunctie voor de dicteelessen thuis beschikbaar gemaakt. Dat betekent dat leerlingen de dictees vanuit huis zelfstandig kunnen maken. In de dicteeopgaven klikken de leerlingen op het voorleesicoon en daarna worden de woorden of zinnen voorgelezen en kunnen de leerlingen hun antwoord intypen. Dit is nu beschikbaar voor de meeste dicteelessen van de meestgebruikte methoden.