Agenda

16 juni 2024
Vaderdag
20 juni 2024
Kyckertfeest
24 t/m 26 juni 2024
Oudergesprekken groepen 1
24 t/m 26 juni 2024
Facultatieve oudergesprekken groepen 2 t/m 7
27 juni 2024
Studiedag (alle leerlingen vrij)
28 juni 2024
Oudergesprekken groepen 1
28 juni 2024
Facultatieve oudergesprekken groepen 2 t/m 7
1 juli 2024
Oudergesprekken groepen 1
1 juli 2024
Facultatieve oudergesprekken groepen 2 t/m 7
5 juli 2024
Wissel-/wenmoment
Van 08.45 tot 09.45.
5 juli 2024
Afscheidsavond groepen 8 (alleen voor ouders en de groep 8 leerling)
Van 20.00 tot 22.30.
Op deze avond nemen we als school, met het gehele team, afscheid van de groep 8 leerlingen. De première van onze eindfilm is een onderdeel op deze avond.
9 juli 2024
Laatste schooldag groepen 8
11 juli 2024
Laatste schooldag groepen 1 t/m 7
12 juli 2024
Margedag (alle leerlingen vrij)
15 juli t/m 23 augustus 2024
Zomervakantie