De nieuwe kinderen van groep 1/2 hebben er al weer zin in!

Welkom bij OBS De Kyckert

Op deze website kunt u meer informatie vinden over onze school. OBS De Kyckert is de enige openbare basisschool in de dorpskernen Wateringen en Kwintsheul. Onze school ziet het als haar opdracht om kinderen een brede en solide basis mee te geven. Dit doet de school door kwalitatief goed en openbaar onderwijs te bieden in een voor leerlingen, ouders en personeelsleden fijne omgeving. 

 

Onder het kopje "onze school" kunt u veel informatie over onze school lezen en kunt u schooldocumenten, zoals bijvoorbeeld de schoolgids, ons gedragsprotocol en onze kalender downloaden. Neemt u gerust een Kyckje, maar komt u vooral kennismaken!

 

Michael van Baarle, directeur OBS De Kyckert

 

  • Sociaal Klimaat

    Veiligheid en een goed schoolklimaat zijn de basis om tot leren te kunnen komen. OBS De Kyckert werkt met de PAD-methode, organiseert weerbaarheidstrainingen en schooljudo en monitort het welzijn en het sociaal welbevinden van haar leerlingen.

  • Engels

    In groep 1 t/m 8 wordt er Engelse les gegeven. Met de digitale methode "Groove Me" worden de kinderen met muziek en liedjes uitgedaagd om Engels te leren. Deze wijze van werken sluit goed aan op de visie van De Kyckert op het gebied van leren. Learning English can be fun! 

  • Cultuur

    Cultuuronderwijs neemt een prominente plaats in op OBS De Kyckert. Met lessen als beeldende vorming, muziek, dans, drama en programmeren die gegeven worden door onze 'experts' en culturele en educatieve excursies geven wij inhoud aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen.

Nieuws

Preview foto
De Kyckert krijgt bewegingsvriendelijk plein
21 nov 2018 -

Inmiddels staan bijna alle seinen op groen. Onze subsidieaanvraag voor een zogeheten bewegingsvriendelijk schoolplein is namelijk definitief goedgekeurd! In het voorjaar van 2019 zal het grote plein voor de KyckMar dan aangepakt gaan worden. 

 

 
Lees meer ›


Preview foto
Draagt u ook uw steentje bij?
08 nov 2018 -

Het team van OBS de Kyckert vindt het belangrijk om veel activiteiten te organiseren voor de hele school. Dit doen we samen met onze actieve ouderraad. Wij kunnen hierbij uw ouderbijdrage, maar ook uw hulp goed gebruiken! Denk aan het versieren van de hal in de komende decembermaand. Maar ook aan EHBO’ers bij de schoolreis en andere uitjes, koffie&thee-schenkers bij voorstellingen en het assistenten bij het zomerfeest. En bij het oud-papier ophalen en luizen pluizen zijn extra handen altijd welkom. Heeft u een vrije ochtend, middag, avond of dag en wilt u een steentje bijdragen? Meld u aan als hulpouder!


Preview foto
Obs De Kyckert in Wateringen heeft leukste juf!
04 okt 2018 -

Openbare basisschool De Kyckert in Wateringen heeft de Leukste Juf van Nederland. Elk jaar wordt aan de vooravond van de Dag van de Leraar de landelijke verkiezing "Een 10 voor de juf en meester" georganiseerd.

 

Op donderdag 4 oktober werd juf Sandra in de bloemetjes gezet! Op deze dag werd duidelijk dat zij officieel is verkozen tot "Leukste Juf van Nederland 2018". Leerlingen, ouders en zelfs onze burgemeester Agnes van Ardenne van de gemeente Westland hebben haar donderdagochtend verrast en gehuldigd. Natuurlijk zijn wij verschrikkelijk trots op onze juf Sandra! Met haar uitverkiezing heeft zij voor de school ook 1000 euro gewonnen die besteed mogen worden aan vaste planten om ons schoolplein verder op te fleuren. Voor iedereeen, maar bovenal voor juf Sandra een dag om nooit te vergeten!