De nieuwe kinderen van groep 1/2 hebben er al weer zin in!

Welkom bij OBS De Kyckert

Op deze website kunt u meer informatie vinden over onze school. OBS De Kyckert is de enige openbare basisschool in de dorpskernen Wateringen en Kwintsheul. Onze school ziet het als haar opdracht om kinderen een brede en solide basis mee te geven. Dit doet de school door kwalitatief goed en openbaar onderwijs te bieden in een voor leerlingen, ouders en personeelsleden fijne omgeving. 

 

Onder het kopje "onze school" kunt u veel informatie over onze school lezen en kunt u schooldocumenten, zoals bijvoorbeeld de schoolgids, ons gedragsprotocol en onze kalender downloaden. Neemt u gerust een Kyckje, maar komt u vooral kennismaken!

 

Michael van Baarle, directeur OBS De Kyckert

 

  • Sociaal Klimaat

    Veiligheid en een goed schoolklimaat zijn de basis om tot leren te kunnen komen. OBS De Kyckert werkt met de PAD-methode, organiseert weerbaarheidstrainingen en schooljudo en monitort het welzijn en het sociaal welbevinden van haar leerlingen.

  • Engels

    In groep 1 t/m 8 wordt er Engelse les gegeven. Met de digitale methode "Groove Me" worden de kinderen met muziek en liedjes uitgedaagd om Engels te leren. Deze wijze van werken sluit goed aan op de visie van De Kyckert op het gebied van leren. Learning English can be fun! 

  • Cultuur

    Cultuuronderwijs neemt een prominente plaats in op OBS De Kyckert. Met lessen als beeldende vorming, muziek, dans, drama en programmeren die gegeven worden door onze 'experts' en culturele en educatieve excursies geven wij inhoud aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen.

Nieuws

Preview foto
Letterfeest op OBS De Kyckert
28 jan 2019 -

Vrijdag 25 januari was het dan echt zo ver! De leerlingen in groep 3 hebben in de afgelopen periode alle letters geleerd en dit moest natuurlijk gevierd worden tijdens een voor de leerlingen en ouders georganiseerd "Letterfeest". Tijdens het feest hebben de leerlingen genoten van heerlijke letterkoekjes, gebakken door een aantal ouders. Met de leerlingen is deze dag een letterbingo gespeeld en samen met de groepen 7 en 8 hebben de leerlingen een speurtocht in de school gehad, waarin de opgedane letterkennis direct gebruikt moest worden.


Ter afsluiting van deze mooie dag waren de vaders en moeders van onze leerlingen uitgenodigd om aanwezig te zijn in de speelzaal. De leerlingen hebben hier een lied gezongen met alle geleerde woordjes en meester Michael kwam twee enveloppen overhandigen met hierin alle diploma’s voor de leerlingen. Onder luid applaus mochten de leerlingen het door de juffen uitgereikte diploma op het podium in ontvangst nemen. We kijken terug op een heel mooie middag!


Preview foto
Kennismaken met De Kyckert
25 jan 2019 -

Als u op zoek bent naar een school voor uw kind(eren) is het krijgen van goede informatie erg belangrijk. De school hecht grote waarde aan een open, eerlijk en goed contact met haar ouders/verzorgers en vindt het van groot belang om wederzijdse verwachtingen die samenhangen met onze openbare identiteit, ons sociaal-emotioneel klimaat en onze onderwijskundige en pedagogische visie uit te kunnen spreken. Wij nodigen u dan ook van harte uit om contact op te nemen om vrijblijvend kennis te maken met OBS De Kyckert.

 
Lees meer ›


Preview foto
Nieuwsbrief januari is gepubliceerd
15 jan 2019 -

Via DigiDuif hebben de ouder(s)/verzorger(s) Nieuwsbrief 5 reeds mogen ontvangen. Inmiddels is nieuwsbrief 5 ook gepubliceerd op onze website. Benieuwd naar onze nieuwsbrief? Klikt u dan op onze hoofdpagina bovenaan op het kopje actueel en aansluitend aan de rechterkant op nieuwsbrief. De nieuwsbrieven die dit jaar verstuurd zijn kunt u hier op het gemak nog eens teruglezen.