De nieuwe kinderen van groep 1/2 hebben er al weer zin in!

Welkom bij OBS De Kyckert

Op deze website kunt u meer informatie vinden over onze school. OBS De Kyckert is de enige openbare basisschool in de dorpskernen Wateringen en Kwintsheul. Onze school ziet het als haar opdracht om kinderen een brede en solide basis mee te geven. Dit doet de school door kwalitatief goed en openbaar onderwijs te bieden in een voor leerlingen, ouders en personeelsleden fijne omgeving. 

 

Onder het kopje "onze school" kunt u veel informatie over onze school lezen en kunt u schooldocumenten, zoals bijvoorbeeld de schoolgids, ons gedragsprotocol en onze kalender downloaden. Neemt u gerust een Kyckje, maar komt u vooral kennismaken!

 

Michael van Baarle, directeur OBS De Kyckert

 

  • Sociaal Klimaat

    Veiligheid en een goed schoolklimaat zijn de basis om tot leren te kunnen komen. OBS De Kyckert werkt met de PAD-methode, organiseert weerbaarheidstrainingen en schooljudo en monitort het welzijn en het sociaal welbevinden van haar leerlingen.

  • Engels

    In groep 1 t/m 8 wordt er Engelse les gegeven. Met de digitale methode "Groove Me" worden de kinderen met muziek en liedjes uitgedaagd om Engels te leren. Deze wijze van werken sluit goed aan op de visie van De Kyckert op het gebied van leren. Learning English can be fun! 

  • Cultuur

    Cultuuronderwijs neemt een prominente plaats in op OBS De Kyckert. Met lessen als beeldende vorming, muziek, dans, drama en programmeren die gegeven worden door onze 'experts' en culturele en educatieve excursies geven wij inhoud aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen.

Nieuws

Preview foto
Continurooster en schooltijden
12 jul 2019 -

Op 2 september start OBS De Kyckert met het continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen gedurende de schooldag op school blijven en tijdens de pauzes en de eet- en drinkmomenten begeleid worden door het schoolteam. 

 

Beweegmomenten

Gedurende de dag hebben alle leerlingen op onze school op zijn minst 2 beweegmomenten van 30 minuten. Hiermee willen we als school voldoen aan de bewegingsbehoefte die kinderen hebben. Er worden geregeld nieuwe Sport-en-Spel activiteiten aangeboden op het schoolplein. De vakleerkracht gymnastiek ontwikkelt hiervoor een doorgaande lijn. 

 

Eet- en drinkmomenten

In de ochtend hebben alle leerlingen de gelegenheid een klein tussendoortje te nemen en iets te drinken. De lunch wordt dagelijks samen met de leerkracht in het lokaal genuttigd. Het tijdstip is afhankelijk van het buitenmoment (voor of na het beweegmoment). 

 

Schooltijden

De school opent haar deuren voor de inloop om 8.20 uur. Om 8.30 uur beginnen de leerkrachten met de les. De lesdag duurt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.30 uur. Op de woensdag eindigt de dag om 12.15 uur. 

 

Meer informatie

In de laatste week van de zomervakantie wordt er een aparte brief naar de ouders/verzorgers verstuurd met alle informatie over het continurooster.