De nieuwe kinderen van groep 1/2 hebben er al weer zin in!

Welkom bij OBS De Kyckert

Op deze website kunt u meer informatie vinden over onze school. OBS De Kyckert is de enige openbare basisschool in de dorpskernen Wateringen en Kwintsheul. Onze school ziet het als haar opdracht om kinderen een brede en solide basis mee te geven. Dit doet de school door kwalitatief goed en openbaar onderwijs te bieden in een voor leerlingen, ouders en personeelsleden fijne omgeving. 

 

Onder het kopje "onze school" kunt u veel informatie over onze school lezen en kunt u schooldocumenten, zoals bijvoorbeeld de schoolgids, ons gedragsprotocol en onze kalender downloaden. Neemt u gerust een Kyckje, maar komt u vooral kennismaken!

 

Michael van Baarle, directeur OBS De Kyckert

 

shemale777.com vrpornx.net keep2porn.net

  • Sociaal Klimaat

    Veiligheid en een goed schoolklimaat zijn de basis om tot leren te kunnen komen. OBS De Kyckert werkt met de PAD-methode, organiseert weerbaarheidstrainingen en schooljudo en monitort het welzijn en het sociaal welbevinden van haar leerlingen.

  • Engels

    In groep 1 t/m 8 wordt er Engelse les gegeven. Met de digitale methode "Groove Me" worden de kinderen met muziek en liedjes uitgedaagd om Engels te leren. Deze wijze van werken sluit goed aan op de visie van De Kyckert op het gebied van leren. Learning English can be fun! 

  • Cultuur

    Cultuuronderwijs neemt een prominente plaats in op OBS De Kyckert. Met lessen als beeldende vorming, muziek, dans, drama en programmeren die gegeven worden door onze 'experts' en culturele en educatieve excursies geven wij inhoud aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen.

Nieuws

Bericht van de OR
13 dec 2019 - Op zoek naar een penningmeester

De penningmeester is een waardevol lid van de ouderraad (OR). Zij/hij beheert binnengekomen gelden van de ouderbijdrage. Deze worden gebruikt voor verschillende activiteiten voor de leerlingen. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld door de penningmeester. Daarnaast liggen de aandachtspunten bij het beheren van de bankrekening en het afhandelen van facturen en declaraties.

Bent u handig met cijfers en wilt u met de enthousiaste ploeg van de OR activiteiten mogelijk maken, dan hopen wij uw aanmelding gauw te zien!

 

…en nieuwe leden

Als OR organiseren we verschillende evenementen samen met de school. Denk hierbij aan cultuur educatie, natuur educatie, lentefeest, sinterklaasfeest, schoolsport en kerstfeest. Wilt u net als de andere OR leden activiteiten organiseren voor de kinderen? Dan bent u van harte welkom om zich aan te melden! Spreek een van ons gerust aan, mail naar orkyckert@gmail.com of kijk op https://www.dekyckert.nl/ouders/ouderraad!


Preview foto
Wijzigen van contactgegevens
19 sep 2019 -

Als de contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres) van de ouders/verzorgers van onze leerlingen wijzigen is het fijn om dit zo snel als mogelijk te weten. Aan alle ouders/verzorgers dan ook de vraag om wijzigingen in de gegevens via een bericht in Social Schools door te geven. Wijzigingen kunnen ook doorgegeven worden door een mail te sturen naar administratie@dekyckert.nl.

 

Verhuizen of een nieuw nummer?... geef dit zo snel mogelijk door!

 

 


Preview foto
HELPENDE HANDJES GEZOCHT!
16 sep 2019 -

Onze school is dit schooljaar gestart met de invoering van het continurooster. In de vragenlijsten over de schooltijden hebben veel ouders aangegeven dat zij bereid zijn te helpen tijdens de pauzes. 

Wij zijn per direct op zoek naar groepje ouders/verzorgers die ons tussen 11.30 en 13.30 uur willen helpen tijdens de pleinmomenten. Het is goed om te weten dat er tijdens het pleinmoment ook altijd meerdere teamleden aanwezig zijn.


Lees meer ›