Maatwerk

De groepsleerkracht zorgt ervoor dat kinderen die op onderdelen extra aandacht nodig hebben via gedifferentieerd onderwijs voldoende ondersteund worden. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, bieden wij als school Levelwerk aan. 

Levelwerk

Aan leerlingen bij wie wij aan de resultaten zien dat zij meer uitdaging nodig hebben, bieden we andere uitdaging in tempo en niveau. We werken onder ander met de methode ‘Levelwerk’. Dit is een leerlijn voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. 

 

Van groep 1 t/m 8

Levelwerk is een totaalaanbod van verrijkende activiteiten. Het doel is om de leerlingen meer uitdaging te bieden binnen de vakken rekenen, taal en/of begrijpend lezen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan.

 

Bij ‘Levelwerk allerlei’ worden opdrachten aangeboden die te maken hebben met kunst en cultuur, creatief denken en techniek. Zo proberen we aan te sluiten bij onderwerpen die de interesse hebben van de leerlingen.