Maatwerk

De groepsleerkracht zorgt ervoor dat kinderen die op onderdelen extra aandacht nodig hebben via gedifferentieerd onderwijs voldoende ondersteund worden. Voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben, bieden wij als school Levelwerk aan. 

Levelwerk

Aan leerlingen die minder moeite hebben om zich lesstof eigen te maken en bij wie wij aan de resultaten zien dat zij uitdaging nodig hebben,

 

bieden we andere uitdaging in tempo en niveau. We werken onder ander met de methode ‘Levelwerk’. Dit is een leerlijn voor intelligente en  (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. 

 

Van groep 1 t/m 8

 

Levelwerk is een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op meerdere terreinen. Het doel is om de leerlingen meer uitdaging te bieden binnen de vakken rekenen, taal en/of

 

begrijpend lezen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met eigen gekozen onderwerpen aan de slag te gaan.

 

Bij ‘Levelwerk allerlei’ worden opdrachten aangeboden die te maken hebben met kunst en cultuur, creatief denken en techniek.

 

Hierbij proberen we aan te sluiten bij onderwerpen die de interesse hebben van de leerlingen. 

Engels

Deze leerlingen kunnen we

 

daarnaast

 

ook de digitale methode "Ik leer digitaal" voor Engels bieden. Zij werken dan aan

 

de Engelse taal waarbij ze in groep 7/8 de

 

mogelijkheid

 

hebben om aan de slag te gaan met de thema
’s

 

Biologie en Rekenen in

 

het

 

Engels.

De leerlingen kunnen hier ook thuis op inloggen en bijvoorbeeld de spelletjes spelen, maar ze hoeven geen huiswerk te maken.

Betreffende leerlingen komen

 

bijna

 

elke week op woensdag drie kwartier bij de begeleidende leerkracht

 

juf Chantal.

 

Zij krijgen begeleiding

 

bij de opdrachten uit de werkboeken

 

en andere taken.

 

Deze instructie is vooral gericht op de onderzoekende houding

 

en andere vaardigheden, zoals doorzetten en fouten mogen maken.

 

Na dit werkmoment kunnen de kinderen de rest van de week tussendoor zelfstandig aan de slag. De begeleidende leerkracht en de groepsleerkrachten overleggen regelmatig met elkaar. Door deze korte lijntjes kunnen we

 

aansluiten

 

bij

 

wat de leerling nodig heeft.

 

Het aanbod is passend doordat we de basisstof gaan

 

compacten

 

en op deze manier ruimte creëren voor een aanvullende verrijkingsleerlijn.

 

Op deze manier

 

is er

 

maatwerk voor

 

de

 

leerling.

 

 


De verrijkingsstof is bedoeld om leerlingen te laten ervaren wat het is om

 

te leren

 

leren, te ervaren dat leren niet vanzelf gaat. Bij leren hoort namelijk ook fouten maken, opnieuw proberen en

 

doorzetten.

 

Er wordt

 

ook

 

aandacht besteed aan studievaardigheden, samenwerken, leren doorzetten,

 

oplossingsstrategieën, leren omgaan met frustratie, reflecteren en out-of-the-box denken. 

Prik en ko

Prik en ko is een methode voor leerlingen in de onderbouw die toe zijn aan anders en meer leren.

Protocol (meer)begaafde kinderen

In het schooljaar 2020-2021 wordt het "Protocol (meer)begaafde kinderen" helemaal herzien.