Extra begeleiding

Soms kost het een kind meer moeite, heeft het wat meer tijd of wat extra hulp of oefening nodig om iets nieuws te leren. De Kyckert biedt extra begeleiding voor leerlingen die hulp of aandacht nodig hebben op het gebied van rekenen, taal en spelling.
Deze begeleiding kan door een onderwijsassistent, IB-er (Intern begeleider), remedial teacher of een (externe) specialist uitgevoerd worden.  Alle hulp die nodig is wordt gecoördineerd door de intern begeleider. 

 

Begrijpend lezen

In de groepen 5 en 6 wordt begrijpend lezen extra aangeboden door een begeleider van school. De leerlingen oefenen 2 keer per week als voorbereiding op de wereldlezenlessen van Blink Lezen. 

 

Lezen

In groep 3 wordt de leesvaardigheid extra geoefend aan de hand van leesbladen met letters, woorden en zinnen. Dit doen de leerlingen met een begeleider van school in groepjes van vier een aantal keer in de week. Voor-koor-door is een werkwijze die wordt gebruikt. De begeleider leest de tekst voor, de leerlingen lezen in koor en erna leest telkens een leerling voor. 

 

RALFI Lezen

RALFI staat voor Repeated Assisted Level Feedback Interaction. RALFI lezen wordt vooral ingezet bij groep 4. De leerlingen gaan in groepjes van vier samen met een begleider van school 4 à 5 keer in de week de leesvaardigheid oefenen. De begeleider leest eerst de tekst interactief met de leerlingen. Hierna gaan de leerlingen in tweetallen de tekst herhalen. De begeleider geeft hierbij feedback op het lezen.

 

Rekenen

Rekenen: De leerlingen krijgen extra ondersteuning door het inzetten van onderwijsassistenten en/of leraarondersteuners in/buiten de groep. We doen dit met de huidige methodes en de materialen van Rekensprint en Met Sprongen Vooruit.

 

Tutorlezen

Bij het tutorlezen  gaan leerlingen van een jonge leeftijd samen lezen met een ouder kind. Het jonge kind krijgt een boekje op niveau om te lezen. Het oudere kind is dan de tutor en helpt het jonge kind bij de leesvaardigheid. Samen leren staat hierbij centraal.