Toelatingsbeleid

OBS De Kyckert is een openbare basisschool. Als school gaan wij er vanuit dat ouders deze identiteit onderschrijven. De toegankelijkheid tot het openbaar onderwijs is onomstreden, zonder discriminatie naar godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke overtuiging of welk onderscheid dan ook. Dit betekent echter niet dat ook alle kinderen kunnen worden toegelaten. Bij ontbreken van beschikbare ruimte kan een leerling niet worden toegelaten tot de school. Ook een specifieke onderwijsbehoefte van een leerling kan de toelating beïnvloeden. Zo mag bijvoorbeeld het gedrag van een leerling de ontwikkeling van andere kinderen niet schaden. Wanneer ouders hun kind met een specifieke zorgvraag in willen schrijven wordt er een analyse gemaakt van de zorgvraag in relatie tot de mogelijkheden van onze school. De school kent haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het begeleiden van kinderen.

 

Voorrang bij aanmelding

OBS De Kyckert groeit en heeft te maken met een beperkt aantal leerlingen dat geplaatst kan worden op de school. Dit in combinatie met het aantal leerlingen in Wateringen/Kwintsheul dat groeiende is maakt dat de school in volgorde van onderstaande criteria de aanmeldingen behandelt wanneer het aantal aanmeldingen het aantal plaatsen overschrijdt.

  1. Broertjes/zusjes van leerlingen die reeds op De Kyckert onderwijs volgen krijgen voorrang bij het inschrijven op OBS De Kyckert. 
  2. Kinderen die in Wateringen, Kwintsheul en het Westland wonen worden als eerst ingedeeld bij het maken van de groepen. 
  3. Na het indelen van de kinderen vallende onder punt 1 en punt 2 wordt in kaart gebracht hoeveel onderwijsplekken er nog beschikbaar zijn. De kinderen woonachtig in Wateringse Veld en Midden-Delfland worden als eerste benaderd voor deze plekken en op basis van ontvangst aanmeldformulieren ingedeeld. 
  4. Nadat de kinderen vallende onder punt 1, 2 en 3 zijn ingedeeld wordt in kaart gebracht of en hoeveel onderwijsplekken er nog beschikbaar zijn. Voor het indelen van kinderen niet vallende onder punt 1, 2 en 3 geldt dat op basis van ontvangst van het aanmeldformulier gebeld wordt naar de ouders/verzorgers of een onderwijsplek gewenst is op De Kyckert. 
  5. Voordat ingeschreven kan worden wordt tevens gekeken naar onderstaande criteria betreffende de ondersteuningsbehoefte van leerlingen en de mogelijkheden die de school hierin kan bieden.   

Criteria die voor onze school een rol spelen bij het nemen van een plaatsingsbesluit zijn:

- de mate waarin de leerling zich nog kan ontwikkelen

- de zwaarte/omvang van de zorgbehoefte van het kind

- het karakter en de grootte van de groep, waarin het kind geplaatst zou moeten worden

- het aantal kinderen met een extra zorgbehoefte, dat al op school wordt opgevangen

- de grenzen in zorg waar de school mee te maken heeft

 

Voordat de school overgaat tot de toelating van een leerling met extra ondersteuningsbehoefte heeft een zorgvuldige afweging plaats gevonden tussen wat de leerling nodig heeft en wat OBS De Kyckert op het moment van inschrijven kan bieden.

 

Meer informatie over ons toelatingsbeleid?

In onze schoolgids leest u meer informatie over het toelatingsbeleid van OBS De Kyckert.