Samenwerken & Samenhang

Spreekwoorden en uitdrukkingen als: samen staan we sterk,  ergens samen de schouders onder zetten en samen bereik je meer dan alleen, zijn er niet zomaar gekomen.
U heeft het vast zelf ervaren dat samenwerken goed kan werken.  Samenwerken kan heel spontaan ontstaan en goed gaan. Samenwerken gaat niet altijd vanzelf en vraagt iets van elkaar.   De school is een mooie plek om samenwerken te oefenen en te leren. 

Door verschillende werkvormen te gebruiken oefenen we dit bijna ongemerkt.  Zo leren we kinderen al jong om elkaar te helpen,  werken we samen in de eigen groep, maar ook met kinderen uit andere groepen. 

 

De betekenisvolle thema's zorgen ervoor dat alles wat we leren een logische plek krijgt. De kinderen zien, voelen en ervaren zo dat er een mooie samenhang is tussen wat wordt geleerd en wat ze buiten de school zien.  

 

Als team werken wij ook samen om goed onderwijs te bieden en zoeken we de samenhang tussen wat op de school afkomt en de ontwikkelingen waar wij aan werken.