Nieuws

Continurooster en schooltijden

Continurooster en schooltijden

12 juli 2019 - 

Op 2 september start OBS De Kyckert met het continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen gedurende de schooldag op school blijven en tijdens de pauzes en de eet- en drinkmomenten begeleid worden door het schoolteam. 

 

Beweegmomenten

Gedurende de dag hebben alle leerlingen op onze school op zijn minst 2 beweegmomenten van 30 minuten. Hiermee willen we als school voldoen aan de bewegingsbehoefte die kinderen hebben. Er worden geregeld nieuwe Sport-en-Spel activiteiten aangeboden op het schoolplein. De vakleerkracht gymnastiek ontwikkelt hiervoor een doorgaande lijn. 

 

Eet- en drinkmomenten

In de ochtend hebben alle leerlingen de gelegenheid een klein tussendoortje te nemen en iets te drinken. De lunch wordt dagelijks samen met de leerkracht in het lokaal genuttigd. Het tijdstip is afhankelijk van het buitenmoment (voor of na het beweegmoment). 

 

Schooltijden

De school opent haar deuren voor de inloop om 8.20 uur. Om 8.30 uur beginnen de leerkrachten met de les. De lesdag duurt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 14.30 uur. Op de woensdag eindigt de dag om 12.15 uur. 

 

Meer informatie

In de laatste week van de zomervakantie wordt er een aparte brief naar de ouders/verzorgers verstuurd met alle informatie over het continurooster.