Nieuws

Bericht van de OR

13 december 2019 - Op zoek naar een penningmeester

De penningmeester is een waardevol lid van de ouderraad (OR). Zij/hij beheert binnengekomen gelden van de ouderbijdrage. Deze worden gebruikt voor verschillende activiteiten voor de leerlingen. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld door de penningmeester. Daarnaast liggen de aandachtspunten bij het beheren van de bankrekening en het afhandelen van facturen en declaraties.

Bent u handig met cijfers en wilt u met de enthousiaste ploeg van de OR activiteiten mogelijk maken, dan hopen wij uw aanmelding gauw te zien!

 

…en nieuwe leden

Als OR organiseren we verschillende evenementen samen met de school. Denk hierbij aan cultuur educatie, natuur educatie, lentefeest, sinterklaasfeest, schoolsport en kerstfeest. Wilt u net als de andere OR leden activiteiten organiseren voor de kinderen? Dan bent u van harte welkom om zich aan te melden! Spreek een van ons gerust aan, mail naar orkyckert@gmail.com of kijk op https://www.dekyckert.nl/ouders/ouderraad!

Wijzigen van contactgegevens

Wijzigen van contactgegevens

19 september 2019 - 

Als de contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres) van de ouders/verzorgers van onze leerlingen wijzigen is het fijn om dit zo snel als mogelijk te weten. Aan alle ouders/verzorgers dan ook de vraag om wijzigingen in de gegevens via een bericht in Social Schools door te geven. Wijzigingen kunnen ook doorgegeven worden door een mail te sturen naar administratie@dekyckert.nl.

 

Verhuizen of een nieuw nummer?... geef dit zo snel mogelijk door!

 

 

HELPENDE HANDJES GEZOCHT!

HELPENDE HANDJES GEZOCHT!

16 september 2019 - 

Onze school is dit schooljaar gestart met de invoering van het continurooster. In de vragenlijsten over de schooltijden hebben veel ouders aangegeven dat zij bereid zijn te helpen tijdens de pauzes. 

Wij zijn per direct op zoek naar groepje ouders/verzorgers die ons tussen 11.30 en 13.30 uur willen helpen tijdens de pleinmomenten. Het is goed om te weten dat er tijdens het pleinmoment ook altijd meerdere teamleden aanwezig zijn.


Lees meer ›