Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het heel belangrijk om samen met de ouders als partners de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. We willen ouders graag betrekken bij school, omdat we hetzelfde doel voor ogen hebben.
We stimuleren ouderbetrokkenheid op verschillende manieren:

  1. We hebben een actieve medezeggenschapsraad, die zich bezighoudt met advies en instemming op het gebied van schoolbeleid.
  2. We hebben een actieve ouderraad, die zich bezighoudt met praktische ondersteuning bij feesten en activiteiten.
  3. We informeren ouders regelmatig via de nieuwsbrief (bijna wekelijks), een actuele website en het oudercommunicatiekanaal Social Schools.
  4. We peilen regelmatig de mening van ouders, bijvoorbeeld jaarlijks over "sociale veiligheid", maar ook over het "continurooster" of andere schoolbrede zaken.
  5. We zorgen aan het begin van het schooljaar voor een informatie-avond, waarin informatie vanuit school en vanuit de groepen wordt gedeeld.
    Daarnaast zorgen we jaarlijks voor een informatieavond rondom een bepaald thema.