Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk om samen met de ouders/verzorgers de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. We betrekken ouders/verzorgers graag bij onze school. We hebben immers hetzelfde doel voor ogen, een leerzame en fijne schooltijd voor uw kind(eren).

We bevorderen de betrokkenheid van ouders/verzorgers op de volgende manieren:

  1. We hebben een actieve medezeggenschapsraad, die zich bezighoudt met advies en instemming op het gebied van schoolbeleid.
  2. We hebben een actieve ouderraad, die zich bezighoudt met praktische ondersteuning bij feesten en activiteiten.
  3. We informeren ouders regelmatig via de nieuwsbrief (bijna wekelijks), een actuele website en het oudercommunicatiekanaal Social Schools.
  4. We peilen regelmatig de mening van ouders, bijvoorbeeld jaarlijks over "sociale veiligheid", maar ook over het "continurooster" of andere schoolbrede zaken.
  5. We zorgen aan het begin van het schooljaar voor een informatie-avond, waarin informatie vanuit school en vanuit de groepen wordt gedeeld.
    Daarnaast zorgen we jaarlijks voor een informatieavond rondom een bepaald thema.