Medezeggenschapsraad

OBS De Kyckert heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR).

Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit een afvaardiging namens het personeel (3 leerkrachten) en een afvaardiging namens de ouders/verzorgers (3 personen).

De MR vergadert een aantal maal per jaar. In deze vergaderingen komen zaken als huisvesting, leerplannen, personele bezetting, contacten met directie e.d. aan de orde. Daarnaast maakt een afvaardiging van de MR deel uit van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die de belangen behartigt van alle basisscholen die zijn aangesloten bij Stichting West Openbaar Onderwijs. 

 

Doel van de MR
De medezeggenschapsraad denkt mee met het beleid en de besluitvorming binnen de school. De MR heeft bij een aantal onderwerpen advies- en/of instemmingsrecht. 

 

Samenstelling medezeggenschapsraad  

 Zarina Brontsema-Sadal

oudergeleding

 Ralf Schmidt

oudergeleding

Wilbert van Beukering

oudergeleding

 

 

Rob Dankers

teamgeleding

Corine Heskes

teamgeleding

Mariëlle Snelders

teamgeleding

  

Wilbert van Beukering

Mijn naam is Wilbert van Beukering, vader van Jule, Saar en Mette. Ik ben 42 jaar en woon in Wateringen. Mijn eerste studie was de opleiding tot gymleraar en een paar jaar geleden heb ik mijn bedrijfskundige (MBA) opleiding afgerond.Ik werk al lange tijd in het onderwijs, eerst als docent lichamelijke opvoeding en nu als directeur op een praktijkschool in Den Haag. Daarnaast ben ik bestuurder van de landelijke vereniging voor praktijkscholen. 

Mijn ambitie is om er toe bij te dragen dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen, zowel personeel als leerlingen.Door mijn brede onderwijservaring en functies in het onderwijs ben ik goed op de hoogte van alle ontwikkelingen. Graag voeg ik mijn ervaring, kennis en vooral mijn creativiteit toe als ouder aan de MR.

 

Zarina Sadal

Als moeder van Imani, inmiddels een tiener, ben ik al even bekend met De Kyckert.

Vanaf jongs af aan leren we dat samenwerking de sleutel kan zijn in veel zaken. En daar geloof ik nog steeds in. Sterker nog, dat bewijst de praktijk maar weer. Ook een school functioneert beter wanneer er een goede verbinding is met de ouders van haar leerlingen. Als lid van de MR probeer ik hierin mijn steentje bij te dragen. Het doel is om een fijn klimaat binnen school te hebben en te behouden. Onze kinderen moeten immers op een prettige manier de ruimte krijgen zich te kunnen ontwikkelen.

 

Ralf Schmidt

Mijn naam is Ralf Schmidt, vader van Senna (Groep 8) en Vaya (Groep 3).

Ik ben 41 jaar en woon in Wateringen.

Ik ben sinds 2013 mede eigenaar van een installatiebedrijf in Den Haag waar we met ons personeel en onderaannemers een hele diverse markt bedienen.

Ik wil met mijn ervaring graag bijdragen aan een goede balans op school tussen visie en uitvoering en tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en directie.

 

Contact met de MR
Als u contact op wilt nemen met de MR kunt u een mail sturen naar MR@dekyckert.nl. Natuurlijk kunt u ook altijd één van de MR-leden op school aanspreken.