Taal

Op taalgebied zijn wij altijd in ontwikkeling. Hoe kunnen wij ons taalonderwijs optimaal vormgeven en zorgen dat alle leerlingen kunnen groeien op hun eigen niveau? Dat is de vraag die wij elkaar en onszelf regelmatig stellen.

Hieronder staan een paar punten waar u informatie kunt lezen over wat wij doen rondom ons taalonderwijs.

Logo3000

Logo3000 is een aanpak voor woordenschatonderwijs die wij inzetten in de groepen 1 en 2. In deze fase van de taalontwikkeling is het belangrijk om op een snelle en speelse manier zoveel mogelijk woorden aan te bieden en te leren. Er is een mooie doorgaande lijn van peuters naar kleuters in de groepen 1 en 2. De leerkrachten maken gebruik van verschillende materialen, zoals praatplaten, speel-leerbladen, liedjes/versjes en vooral veel met elkaar blijven praten en spelend leren.

 

Veilig leren lezen

Veilig leren lezen is onze (aanvankelijke) taal- en leesmethode in de groepen 3. Hierin zijn de leerlingen bezig met schriftelijke en mondelinge taal. Alle facetten van taal komen in deze methode voor, zoals technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, spreken, leesbevordering en creatief schrijven. Hierbij maken wij gebruik van een werkboek op verschillende niveaus.

De klank en de letter die erbij hoort, staat centraal. De leerlingen krijgen steeds één nieuwe letter aangeboden die ze daarna oefenen met eerder aangeleerde letters. Dit wordt herhaald gedaan in woorden en zinnen. Dit wordt steeds meer uitgebreid naar woorden maken en uiteindelijke zinnen/korte verhaaltjes/teksten lezen.

Met de boekjes veilig gespeld gaan de leerlingen aan de slag met het spellen van woorden. Dit kan op een bijbehorend werkblad of met gebruik van de magnetische letterdoos.

Ook wordt er gebruik gemaakt van klikklakboekjes. Hier hangen de losse letters in en daarmee kunnen de leerlingen woorden maken met de letters die ze geleerd hebben.

Leerlingen zijn constant op allerlei manieren bezig met taal. Ze verwerken ook met taalopdrachtjes in een werkboek. Dit wordt klassikaal of zelfstandig gedaan. Als de kinderen klaar zijn met hun werkboek kunnen zij de stof verwerken m.b.v. het digitale programma Zoem of met allerlei taalspelletjes die in de klas aanwezig zijn.

 

Snappet

Vanaf groep 4 tot groep 8 maken wij gebruik van de methode van Snappet. Wij maken gebruik van de doelen van Snappet op het gebied van taalbeschouwing, mondelinge taal, schriftelijke taal (stellen) en woordenschat.

 

Hieronder worden twee losse onderdelen kort toegelicht. De reden hiervan is dat de aanpak verschillend is.

  

Taal/spelling

Bij taal/spelling werken we vanaf groep 8 groepsdoorbroken, zodat we de leerlingen op hun eigen niveau beter en concreter kunnen begeleiden en nieuwe doelen kunnen aanbieden.

In de groepen 5 en 6 gebeurt dit nog in de eigen klas. Bij taal worden verschillende lessen taalbeschouwing, mondelinge taal en schriftelijke taal aangeboden.

Bij spelling worden verschillende spellingscategorieën aangeboden. Elke week worden één of twee categorieën aangeboden, zodat er genoeg herhaling plaatsvindt. Het aantal categorieën loopt geleidelijk op vanaf groep 6. Dit geldt ook voor de moeilijkheidsgraad van de woorden.

 

Woordenschat

Van vakantie tot vakantie werken we schoolbreed met thema’s vanuit onze wereldoriëntatiemethode Blink Wereld. Vanuit Snappet koppelen wij daar drie woordenschatthema’s (per periode) aan, zodat we in een thema de woordenschat extra verrijken.

Elke maandag en vrijdag hebben de leerlingen een woordenschatles. Bij de eerste les krijgen de leerlingen een woordenschatblad mee, zodat ze thuis ook kunnen oefenen. Aan het eind van een woordenschatthema doen we een kleine toets om te controleren of de woordenschatwoorden goed opgeslagen zijn.