Onze school


Al meer dan 40 jaar biedt OBS De Kyckert in de dorpskernen Wateringen en Kwintsheul openbaar onderwijs aan. Inmiddels kan er gesteld worden dat De Kyckert niet meer weg te denken is uit deze dorpskernen. In september 2016 heeft OBS De Kyckert het 40-jarig bestaan gevierd. De school vierde tijdens dit jubileum niet alleen de verjaardag van de school, maar ook de aanwezigheid van 40 jaar openbaar onderwijs in de dorpskernen Wateringen en Kwintsheul!

 

De geschiedenis... in vogelvlucht

In augustus 1976 gingen 27 kinderen naar de burgerzaal van het gemeentehuis in Wateringen. De openbare lagere school De Kyckert opende voor het eerst haar deuren. Het gebouw was nog niet klaar, vandaar dat er in het gemeentehuis gestart werd. Dit heeft slechts een korte tijd geduurd, want spoedig daarna konden we samen met de kleuters in ons eigen gebouw aan de Bovendijk trekken. De school bestond toen uit 1 kleuterklas, 1 eerste klas en een combinatieklas 2 t/m 6. Het leerlingenaantal nam spoedig toe, zodat er al na een jaar lokalen bijgebouwd moesten worden. In de loop der jaren groeide de kleuterschool De Kyckertjes uit tot een drieklassige kleuterschool en de lagere school tot een zesklassige school. Kleuterschool en lagere school zijn dus altijd in hetzelfde gebouw gehuisvest geweest en hebben ook altijd als één school gefunctioneerd.

 

 

In 1985 zijn beide scholen officieel opgegaan in de openbare basisschool De Kyckert. De school is niet meer uit Wateringen weg te denken. Na 24 jaar in een semipermanent gebouw gehuisvest te zijn geweest, verhuisde De Kyckert op 21 augustus 2000 naar het prachtige nieuwe gebouw aan de Lange Spruit 88. Met ingang van het schooljaar 2013 – 2014 maakt De Kyckert deel uit van de Brede School Wateringen en zijn wij deels gevestigd in  ‘De Kyckmar’. OBS De Kyckert heeft hiermee naast gevoelsmatig ook fysiek de plek gekregen waar het als openbare school recht op heeft.