Aanmelden

Het kiezen van een basisschool is een belangrijke gebeurtenis. Alle nieuwe ouders/verzorgers worden alvorens in te kunnen schrijven op OBS De Kyckert door de directie uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek worden onder het genot van een kopje koffie of thee wederzijdse verwachtingen met elkaar besproken en gedeeld. Ook geeft de directeur van de school uitleg over de wijze hoe het onderwijs op De Kyckert is ingericht en georganiseerd.

 

Op deze pagina's vindt meer informatie over het kennismakingsgesprek en hoe u een afspraak kunt maken voor dit gesprek.