Veiligheid & Vertrouwen

Wanneer je je als kind veilig voelt, de kinderen en volwassenen om je heen je vertrouwen geven, dan kom je echt tot leren. 

 

Veiligheid is  een heel belangrijke basis. Op de Kyckert werken we aan het bieden van een fijn schoolklimaat door duidelijke afspraken hoe we met elkaar omgaan en gelijkertijd ongewenstgedrag aan te pakken.  We gaan graag met de kinderen en u als ouders/verzorgers hierover in gesprek. 

 

De kinderen hebben een belangrijke taak in het zorgdragen voor de omgeving waar ze in leren. Zo denken en helpen ze mee aan het inrichten van hun leeromgeving en dragen ze hier ook zorg voor.  We vinden dat we als school voor de kinderen voorspelbaar en vertrouwd moeten zijn.