Schoolteam

De Kyckert heeft een team dat bestaat uit meer dan 30 personeelsleden. Het team herbergt een mix aan persoonlijkheden en kwaliteiten en bestaat uit diverse gespecialiseerde leerkrachten en onderwijsondersteuners. Ieder kind zal zich op onze school dan ook snel welkom voelen. 

 

Werken op De Kyckert betekent voor het personeel dat er passie, energie, professionaliteit en liefde voor het onderwijs wordt verwacht. Als team werken wij met elkaar, leren wij met en van elkaar en delen wij de verantwoordelijkheid om van de basisschooltijd van de kinderen een onvergetelijke en fijne tijd te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat een veilig, warm en goed sociaal klimaat de basis is voor het kunnen leren van kinderen.

 

Niet iedereen vindt het prettig om met zijn of haar foto op Internet te staan en dat kunnen we alleen maar respecteren! Hieronder een flink deel van het team, maar het overzicht is dus niet helemaal compleet! 

juf Kim

Groep 1B

Gedragsspecialist

juf Lianne

Groep 1B

juf Amie

Groep 2/3A

Lid medezeggenschapsraad

Coördinator onderbouw

juf Emily

Groep 2/3B

juf Rebecca

2/3C

juf Daniëlle

Groep 2/3D

Projectuitvoerder "Leerachterstanden"

juf Maxime

Groep 2/3B en groep 2/3D

juf Tessa

Groep 4A

Gedragsspecialist

meester Balk

Groep 4A

juf Corine

Groep 4B

juf Brenda

Groep 5/6A

juf Anouk

Groep 5/6B

juf Wendy

Groep 5/6C

juf Chantal

Vierde leerkracht groep 5/6

Specialist HB

meester Rob

Groep 7/8A

Lid medezeggenschapsraad

meester André

Groep 7/8B

Coördinator bovenbouw

juf Laura

Groep 7/8B

Gedragsspecialist 

juf Sandra

Groep 7/8C

Lid medezeggenschapsraad (voorzitter personeelsgeleding)

juf Paula

Vierde leerkracht groep 7/8

Groep 78C

Stage-coördinator

Coördinator Onderwijs

juf Sharon

Onderwijsassistent (do en vr)

Stagiar 2/3A (ma)

juf Jerney

Onderwijsassistent (ma en di)

Administratie (do en vr)

meester Kevin

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

juf Esther

Intern begeleider

meester Harm

Plaatsvervangend directeur
directie@dekyckert.nl  

meester Michael

Directeur
directie@dekyckert.nl  

juf Naomi

Groep 4A

juf Mariëlle

Groep 1A