Schoolteam

De Kyckert heeft een team dat bestaat uit meer dan 30 personeelsleden. Het team herbergt een mix aan persoonlijkheden en kwaliteiten en bestaat uit diverse gespecialiseerde leerkrachten en onderwijsondersteuners. Ieder kind zal zich op onze school dan ook snel welkom voelen. 

 

Werken op De Kyckert betekent voor het personeel dat er passie, energie, professionaliteit en liefde voor het onderwijs wordt verwacht. Als team werken wij met elkaar, leren wij met en van elkaar en delen wij de verantwoordelijkheid om van de basisschooltijd van de kinderen een onvergetelijke en fijne tijd te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat een veilig, warm en goed sociaal klimaat de basis is voor het kunnen leren van kinderen.

 

Niet iedereen vindt het prettig om met zijn of haar foto op Internet te staan en dat kunnen we alleen maar respecteren! Hieronder een flink deel van het team, maar het overzicht is dus niet helemaal compleet! 

meester André

Groep 8B

Coördinator ICT

 


meester Benjamin

Groep 7A

groep 8b


meester Bram

Onderwijsassistent

Tussenschoolse opvang

juf Brenda

Groep 5A

Coördinator Snappet

juf Corine

Groep 5B

juf Daniëlle

Groep 1/2B

Remedial Teaching

juf Diana

Groep 8A

juf Ellen

Groep 3A

Stage-coördinator

juf Emily

Groep 3B (ziek)

juf Esther

Intern begeleider

Coördinator Taal

Lid ManagementTeam

Groep 6b


meester Harm

Groep 1/2C

Coördinator ICT

juf Jerney

Onderwijsassistent

Administratie 

groep 3a


meester Maarten

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

juf Laura

Groep 7B

Gedragsspecialist 

juf Kim

Groep 1/2B

Gedragsspecialist

Eventmanager (organisatie activiteiten en feesten)

meester Leen

Concierge

juf Lianne

Groep 1/2B

juf Linda

Groep 7B

juf Mariska

Onderwijsassistent groepen 1/2

juf Mariëlle

Groep 1/2A

juf Naomi

Groep 4B

meester Rob

Groep 6A

Lid medezeggenschapsraad

Leerlingenarena


meester Sander

Directeur

juf Sandra

Groep 8A

Coördinator Snappet

Lid ManagementTeam

Makelaar Groeikracht (West Openbaar Onderwijs)


juf Sharon

Groep 4A

juf Thea

Groep 7a

juf Tessa

Groep 1/2C

Gedragsspecialist

Intern Begeleider onderbouw

juf Wendy

Groep 7A

Groep 8B


meester Chris

Groep 4b

Groep 8b