Groepen 4


 
Het onderwijs: De basis
In groep 4 gaan we met rekenen optel- en aftreksommen tot 100, de tafels, klokkijken en de basisbegrippen van meten/wegen behandelen. Op leesgebied werken we aan het tempo en intonatie. Daarnaast beginnen we in groep 4 met Nieuwsbegrip, waarbij we met actuele onderwerpen begrijpend lezen oefenen. De woordsoorten, de woordenschat en zinsbouw bieden wij aan tijdens de taallessen. We besteden ook veel aandacht aan het zelf schrijven van verhalen en gedichten. In groep 4 komen er veel nieuwe spellingproblemen aan de orde. De hoofdletters worden geïntroduceerd tijdens het schrijfonderwijs. Tijdens de Blinklessen doen we wereldoriëntatie en creatieve vakken. 
 
Het onderwijs: Meer dan de basis
Naast het spelenderwijs inoefenen van de leerstof, maken de kinderen kennis met de Chromebooks. De verwerking van de basisvakken wordt veelal gedaan via het programma Snappet. Door het werken met dit programma kunen wij goed differiënteren naar eigen niveau van de kinderen. We zetten regelmatig coöperatieve werkvormen in en in de weektaak wordt de leerstof ook op verschillende manieren verwerkt. Door te werken met de weektaak, leren kinderen zelfstandig aan de slag te gaan en te plannen. 
 
Meer dan onderwijs
In groep 4 wordt uiteraard gewerkt met de PAD methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en daarnaast wordt de Superhelden-aanpak geïntroduceerd. Deze aanpak helpt de kinderen om een handige strategie te kiezen om een sociaal probleem op te lossen en zo sociaal weerbaarder te worden.  Halverwege groep 4 wordt een begin gemaakt met het presenteren van uitgevoerde projecten. Hierbij wordt o.a. aanspraak gedaan op de talentontwikkeling van ieder kind, omdat er verschillende taken en rollen verdeeld worden. 
Na de herfstvakantie gaan de beide groepen 4 meer groepsdoorbroken werken op het gebied van de basisvakken en de weektaken.
 
De organisatie: Even praktisch
De kinderen mogen een etui meenemen dat in het laatje past.  We starten met het schrijven met potlood, halverwege het schooljaar ontvangen de kinderen van school een pen. Het eten voor de lunch blijft in de luizenzak aan de kapstok. Het tussendoortje nemen de kinderen mee de klas in en wordt per groepje in een mandje verzameld. Op dinsdag krijgen de kinderen gymles van meester Kevin. Wilt u ervoor zorgen dat de gymkleding in orde is op deze dag?
 
 
Thuis leren

Ziek

Als je ziek thuis zit en de komende dagen helaas niet naar school kunt komen, of als de juf of meester ziek is en hierdoor helaas niet naar school kunt komen, kun je gelukkig thuis wel verder oefenen.

 

Snappet

In Snappet kun je aan de slag met de lessen of werkpakketten die de juf of meester heeft klaargezet. Via Social Schools krijg je een bericht, welke lessen/werkpakketten je moet maken die dag.

 

MOO

In MOO (MijnOmgevingOnline) kun je via de tegeltjes naar de verschillende softwarepakketten. Dit is extra voor als de kinderen klaar zijn met het verplichte deel van Snappet. Hier kan je werken met Ambrasoft (Mijnklas.nl) en kies je rekenen, spelling of taal. Daarnaast kunnen de kinderen in taalzee en rekentuin werken.

 

Wij stellen het op prijs als u snel contact met ons opneemt via social schools bij problemen, vragen en/of opmerkingen. 
 
Samen maken we er een mooi jaar van!
meester Balk, juf Corine, juf Tessa