Foto's teamleden

meester André

Groep 8B

Coördinator ICT

Lid medezeggenschapsraad

meester Benjamin

Groep 7A

meester Bram

Onderwijsassistent

Tussenschoolse opvang

juf Brenda

Groep 5A

Coördinator Snappet

juf Corine

Groep 5B

juf Daniëlle

Groep 1/2B

Remedial Teaching

juf Diana

Groep 8A

juf Ellen

Groep 3A

Stage-coördinator

juf Emily

Groep 3B

juf Esther

Intern begeleider

Coördinator Taal

Lid ManagementTeam

meester Harm

Groep 1/2C

Coördinator ICT

juf Jerney

Onderwijsassistent

Administratie (vrijdag)

meester Maarten

Vakleerkracht bewegingsonderwijs

juf Laura

Groep 7B

Gedragsspecialist 

juf Kim

Groep 1/2B

Gedragsspecialist

Eventmanager (organisatie activiteiten en feesten)

meester Leen

Concierge

juf Lianne

Groep 1/2B

juf Linda

Groep 7B

juf Mariska

Onderwijsassistent groepen 1/2

juf Mariëlle

Groep 1/2A

juf Naomi

Groep 4B

meester Rob

Groep 6A

Lid medezeggenschapsraad

Leerlingenraad

meester Sander

Directeur

juf Sandra

Groep 8A

Lid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Coördinator Snappet

Lid ManagementTeam

juf Sharon

Groep 4A

juf Thea

Groep 7a

juf Tessa

Groep 1/2C

Gedragsspecialist

Intern Begeleider onderbouw

juf Wendy

Groep 5A

Groep 7A

Groep 8B

juf Marion

Groep 5A