Verkeer

Wij zijn een SCHOOL op SEEF-school. Dit betekent dat wij in alle groepen aandacht besteden aan verkeersveiligheid en verkeerseducatie. SCHOOL op SEEF helpt leerlingen van basisscholen om zich veilig en verantwoord te gedragen in het verkeer. Op 21 april 2020 hebben wij het Verkeersveiligheidslabel ontvangen.

In de derde week van september doen wij - in samenwerking met de Mariaschool – jaarlijks mee aan de Schoolbrengweek, waarin wij ouders en leerlingen oproepen om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. In alle klassen wordt gemonitord hoeveel leerlingen er lopend, met de auto of met de fiets naar school zijn gekomen. De resultaten hieruit worden in de nieuwsbrief vermeld. Daarnaast wordt er in de Schoolbrengweek in de klassen extra aandacht besteed aan verkeer door middel van leuke lessen. Sinds schooljaar 2020-2021 organiseren wij zelfs na iedere vakantie een Schoolbrengweek, waarbij leerlingen van de bovenbouw vooral de verkeersdeelnemers die het goed doen, belonen!

 

Naast de Schoolbrengweek organiseren wij drie keer per jaar de Verkeersweken. Tijdens deze weken wordt er in de klassen aandacht besteed aan theorielessen:

  • De groepen 1 t/m 3 volgen de digitale lessen van SCHOOL op SEEF.
  • Groep 4 werkt met materialen van Veilig Verkeer Nederland.
  • Groep 5 t/m 8 volgt digitaal lessen van Veilig Verkeer Nederland.

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van leuke en leerzame digibordlessen, kijkplaten, filmpjes, (ingesproken) verhalen, interactieve opdrachten en werkbladen. Maar er worden niet alleen theorielessen gegeven, ook oefenen wij met alle groepen in de praktijk:

  • De groepen 1 en 2 krijgen praktische verkeerslessen waarbij bijvoorbeeld een wandeling door de buurt wordt gemaakt.
  • De overige groepen krijgen praktische fietslessen op het schoolplein.
  • In groep 7 vindt ieder jaar het theoretisch verkeersexamen plaats via Veilig Verkeer Nederland (theorie en praktijk).

In de eerste verkeersweek organiseren wij een fietscontrole, waarbij alle leerlingen op de fiets naar school mogen komen om hun fiets te laten controleren op verlichting, remmen, bel, bandenspanning et cetera. Als de fiets is goedgekeurd, krijgt de leerling een sticker met “Deze fiets is OK”.

 

Rondom de school willen wij uiteraard een veilige omgeving bieden voor onze leerlingen. Wij hebben dan ook nauw contact met de Gemeente Westland. Zo vinden er onder andere extra (onaangekondigde) controles door BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar) plaats tijdens de breng- en haalmomenten.

 

Op de websites https://www.schoolopseef.nl/ en https://vvn.nl/ vindt u meer leuke en interessante informatie over School op Seef en Veilig Verkeer Nederland.