Ouder- en kindgesprekken

Begin schooljaar

Aan het begin van het schooljaar vinden de oudervertelgesprekken plaats. Het doel van dit oudervertelgesprek (10-15 minuten) is dat ouders kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) en de kans krijgen om te vertellen over hun kind. De leerkracht luistert vooral en stelt vragen* om zodoende een goed beeld van de leerling te krijgen.
In de midden- en bovenbouw vinden deze gesprekken plaats nadat de SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst) is afgenomen, waarbij de leerkrachten en leerlingen beide een vragenlijst invullen. In de groepen 5 wordt het resultaat van de NSCCT in het gesprek meegenomen.

 

*Een aantal vragen kunnen zijn;
• Wat zijn de sterke/minder sterke eigenschappen van uw kind?
• Wat zijn de interesses/hobby’s van uw kind?
• Wat vindt u kind leuk/minder leuk op school?
• Wat denkt u dat uw kind nodig heeft om goed te kunnen leren?
• Welke verwachtingen heeft u van dit jaar (van school en leerkracht)?
• Zijn er punten in de ontwikkeling van uw kind waarover u zich zorgen maakt?

 

Intekenen voor de gesprekken vindt plaats via Social Schools.

 

Bij leerlingen met een grotere zorg/ondersteuningsbehoefte kunnen ouders uitgenodigd worden op school voor een gesprek waarbij gedragsspecialist, intern begeleider en/of directie aanwezig zijn.

Voorjaar

In het voorjaar vinden gesprekken plaats met ouders, kind én school. We willen namelijk niet over maar vooral ook met het kind in gesprek.

Meer informatie over deze gesprekken volgt nog.