Grej of the Day

“Gemotiveerde en enthousiaste leerlingen in de klas en thuis?” Dat is natuurlijk wat we willen! Kennis is cool!

Daarom geven we (vanaf groep 4) lessen  “Grej of the day”.

“Grej of the day” of GOTD (grej = Zweeds woord voor ‘een ding’) begon in 2009 in het noorden van Zweden. Leerkracht Mikael Hermansson wilde zijn manier van lesgeven veranderen. Een pakkende uitspraak van hem is “kennis is cool”.

 

“Grej of the day” of GOTD zijn korte lessen gebaseerd op wetenswaardigheden, hints en feiten. De lessen kunnen gaan over mensen, plaatsen of gebeurtenissen. Het doel van GOTD is om interesse te wekken bij kinderen, hen aan te zetten tot onderzoek, de nieuwsgierigheid te prikkelen en de interactie tussen leerkracht-leerling-ouder(s) te vergroten

 

Hoe werkt GOTD? De leerlingen krijgen van de juf of meester een raadsel/hint. (Bijv. “Groot en hoog monument”) De leerlingen raken enthousiast over en nieuwsgierig naar het onderwerp. Het raadsel gaat mee naar huis en samen met papa/mama/broer/zus gaat de leerling op zoek naar de oplossing. Er kan thuis over gesproken worden, maar het mag ook opgezocht worden in boeken of op internet. Terug in de klas (meestal de volgende dag) worden de gevonden oplossingen verzameld. Daarna geeft de juf of meester een korte les/microles van 8-10 minuten over het onderwerp. (“De Eiffeltoren”) Tijdens of na de microles maakt het kind er een tekening over of maakt het kind aantekeningen. Na de microles krijgt het kind eenvoudig “huiswerk” mee. Namelijk; vertel wat je je nog herinnert van de GOTD aan minstens één ouder/volwassene.

 

De afgelopen schooljaren hebben we ervaringen opgedaan met het geven van GOTD. We hebben gemerkt dat de leerlingen en leerkrachten enorm enthousiast zijn. Ook hebben we van ouders positieve feedback ontvangen. We laten de GOTD lessen aansluiten bij bijv. een onderwerp van wereldoriëntatie, een bijzondere dag (bijv. dierendag) of passend bij het thema waar in de klas aan wordt gewerkt. Op deze manier is GOTD dan geen aparte les, maar een geïntegreerd onderdeel van ons onderwijsaanbod. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.grejoftheday.nl

 

Youtube: "Wat is Grej of the day?"