Bewegingsonderwijs

Kinderen kunnen zich nog niet lang concentreren en dus niet te lang stil zitten. Een bewegingsles is noodzakelijk voor ieder dagdeel. De jongste kinderen krijgen beweging in de vorm van een spelles, muziekles, dramales, gymles of buitenspelles. 

De leerlingen in de groepen 1 krijgen bewegingsonderwijs in het speellokaal van hun eigen leerkracht.

Op maandag hebben de leerlingen in de groepen 2 een les bewegingsonderwijs in het speellokaal van meester Kevin  (vakleerkracht bewegingsonderwijs).

Op dinsdag en donderdag hebben de groepen 3 t/m 8 gymnastiek. Deze gymlessen worden gegeven door meester Kevin in gymzaal De Vang.

De gymlessen worden gegeven binnen volgens de 12 leerlijnen die er zijn bij bewegingsonderwijs. Zo krijgt ieder kind op alle motorische vlakken en van iedere vaardigheid iets mee.

 

Als een kind om gezondheidsredenen niet mag gymmen, wordt dat van tevoren aan de groepsleerkracht doorgegeven. Een gymbroekje en shirtje of gympakje (zonder ritsen en knopen) is verplicht evenals het gebruik van gymschoenen. Het is dan wél de bedoeling dat de kinderen schone schoenen meebrengen naar de gymzaal. Het gebruik van gymschoenen met zolen die afgeven is niet toegestaan. Sieraden mogen uit veiligheidsoverwegingen niet gedragen worden. Uit hygiënisch oogpunt is het fijn als de leerlingen douchen, dit is echter niet verplicht. Van alle kinderen wordt verwacht dat zij een handdoek bij zich hebben en eventueel een deodorant in de vorm van een roller. Na de gym is het opfrissen door de leerlingen wel verplicht.