Bewegingsonderwijs

Voor kinderen, maar eigenlijk voor iedereen, is regelmatig bewegen belangrijk. 

De leerlingen in de groepen 1/2 krijgen op maandag bewegingsonderwijs in het speellokaal van hun eigen leerkracht. Op woensdag of donderdag hebben de leerlingen in de groepen 1/2 een les bewegingsonderwijs in het speellokaal van meester Maarten (vakleerkracht bewegingsonderwijs).

De kinderen van deze groepen gaan ook lekker vaak naar buiten om daar te spelen en bewegen op het plein. "Lekker bewegen met de karren, fietsjes, stepjes en stelten, of kuilen graven en kastelen bouwen in de zandbak. 

 

Op dinsdag en donderdag hebben de groepen 3 t/m 8 gymnastiek. Deze gymlessen worden gegeven door onze gymmeester Maarten in gymzaal De Vang.

De gymlessen worden gegeven binnen volgens de 12 leerlijnen die er zijn bij bewegingsonderwijs. Zo krijgt ieder kind op alle motorische vlakken en van iedere vaardigheid iets mee.

 

Als een kind om gezondheidsredenen niet mag gymmen, wordt dat van tevoren aan de groepsleerkracht doorgegeven. Een gymbroekje en shirtje of gympakje (zonder ritsen en knopen) is verplicht in alle groepen, evenals het gebruik van gymschoenen. Het is dan wél de bedoeling dat de kinderen schone schoenen meebrengen naar de gymzaal. Het gebruik van gymschoenen met zolen die afgeven is niet toegestaan. De gymkleren mogen in een kleine tas met de naam erop en voor elke vakantie gaan ze mee terug naar huis om te laten wassen. We bewaren de gymkleren in de kluisjes van de kinderen. 

Sieraden mogen uit veiligheidsoverwegingen niet gedragen worden. Uit hygiënisch oogpunt is het fijn als de leerlingen douchen, dit is echter niet verplicht. Van alle kinderen wordt verwacht dat zij een handdoek bij zich hebben en eventueel een deodorant in de vorm van een roller. Na de gym is het opfrissen door de leerlingen wel verplicht.

MQ-scan

Twee keer per jaar doet de vakleerkracht bewegingsonderwijs de MQ-scan bij de leerlingen van groep 3 t/m 8. Dit is een motorische test waarbij er op een snelle manier het motorische niveau van de leerling kan worden bepaald. De test heeft de 5 grondmotorische vaardigheden als basis. Het parcours waar de kinderen zo snel mogelijk overheen proberen te gaan doet namelijk beroep op coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht en snelheid.
 
Omdat de test wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd is, zijn de uitkomsten en de ontwikkeling natuurlijk interessant om te zien. De resultaten zijn dan ook per leerling terug te vinden in MijnRapportfolio.
Mochten er bijzonderheden uit de test naar voren komen, wordt dit uiteraard met u gecommuniceerd.
 
Meer info:

 

www.mqscan.nl.