Corona

Met betrekking tot Corona volgen wijlandelijke en regionale wet- en regelgeving en adviezen en de richtlijnen van ons bestuur.

 

We vragen u om vertrouwen te hebben en dat vertrouwen ook richting de eigen kinderen uit te spreken! We doen er alles aan om het onderwijs op een goede wijze te organiseren. Met elkaar gaan we dit doen en daar hebben we de medewerking van iedereen bij nodig. Vanuit dit vertrouwen ontstaat er ook rust en kunnen we de schoolgang van uw kinderen en onze leerlingen op een positieve wijze vorm gaan geven.

Afspraken bij brengen en halen

 1. Laat uw kind voor het naar school gaan nog naar het toilet gaan en de handen uitvoerig wassen.
 2. Kinderen komen en gaan alleen naar en van school of met maximaal één ouder/verzorger.
 3. Iedereen gaat na schooltijd zo snel mogelijk naar huis, om opstoppingen rondom de school te voorkomen.
 4. Kom lopend of met de fiets en alleen als het echt nodig is met de auto.
 5. Iedereen zorgt ervoor de 1,5 meter afstand te bewaren. Als we elkaar hierop aanspreken, doen we dit  respectvol en reageren we ook respectvol.
 6. Ouders/verzorgers hebben geen toegang tot het schoolplein en de school, tenzij expliciet met de schoolleiding afspraken zijn gemaakt.

Hygiëne

 • We zorgen voor voldoende zeep, desinfecterende gel en papieren handdoekjes in de groepen en bij de toiletten.
 • Medewerkers en leerlingen wassen regelmatig hun handen volgens eerdere instructies: altijd na toiletbezoek, voor- en na het eten, bij het naar huis gaan.
 • Er zijn desinfectiezuilen geplaatst voor leerlingen, medewerkers en bezoekers bij beide ingangen.
 • Vanzelfsprekend zorgen we zoveel mogelijk voor ventilatie via ons ventilatiesysteem en zetten we ramen (een stukje) open voor en na schooltijd en in de pauzes en zetten de verwarming wat hoger. We laten niemand in de kou zitten.

 • Het schoonmaakbedrijf volgt strikt de landelijke richtlijnen voor schoonmaak in basisscholen.
 • Kinderen van groep 1, 2 en 3 nemen eigen extra kleren mee voor het geval verschoning nodig is. Dit blijft op school in de locker totdat het nodig is.

Bezoekers

 • OBS De Kyckert blijft terughoudend met het ontvangen van bezoekers in de school. Daar waar mogelijk vinden contacten met (nieuwe) ouder(s)/verzorger(s) en externen dus telefonisch of online plaats.
 • Op het moment dat het gewenst is om toch een gesprek op school te laten plaatsvinden zullen de gesprekken plaatsvinden op een plek waar de anderhalve meter gehandhaafd kan worden en waar wij goed kunnen ventileren. 

Jarigen

Wanneer uw zoon of dochter jarig is (geweest), is dit natuurlijk reden voor een klein feestje. Overleg met de leerkracht over de dag waarop er getrakteerd mag worden. We vragen om traktaties ingepakt mee te geven. De jarige gaat niet rond maar de klasgenootjes pakken de traktatie zelf. De kinderen mogen een traktatie meenemen voor de eigen leerkracht en indien gewenst voor de andere medewerkers. Ze zullen niet de klassen rond gaan, maar die traktatie komt in de hal te staan.

Alle medewerkers die op school zijn tekenen de verjaardagskaart die de jarige job aan het eind van de dag mee naar huis krijgt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Er zijn preventieschermen en faceshields beschikbaar voor medewerkers die daar behoefte aan hebben.

Anderhalve meter afstand

 • Medewerkers onderling blijven anderhalve meter afstand houden.

Gezondheid

 • Absenties worden doorgegeven via Social schools, wanneer in een gezin Corona voorkomt, wordt de directie hierover geïnformeerd via Social schools.
 • Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt deze indien mogelijk intern vervangen. Wanneer vervanging niet mogelijk is, schakelen we over op thuisonderwijs zoals tijdens de scholensluiting. Afhankelijk van de beschikbaarheid van een medewerker is er dan wel of geen instructie en begeleiding.

Tenslotte

 • Zorg voor een echt dikke trui of dik vest in het kluisje op school, met een lage buitentemperatuur en de noodzaak tot ventileren kan het iets frisser zijn in de klas.