Corona

Op deze pagina meer informatie rondom Corona.

Schooltijden en in- en uitgangen

Om met elkaar te zorgen voor een soepele doorstroming in de school beginnen en eindigen we de schooldag op verschilende tijdstippen en gebruiken we verschillende ingangen voor de groepen.

 

Op onderstaande tijden worden de groepen op de afgesproken plaats door de groepsleerkracht 's morgens opgehaald en 's middags teruggebracht:

 

Groepen 1 Groepen 2/3 Groepen 4 Groepen 5/6 Groepen 7/8
08.20-14.20 (wo:08.20-12.05) 08.30-14.30
(wo:08.30-12.15)
08.30-14.30
(wo:08.30-12.15)
08.30-14.30
(wo:08.30-12.15)
08.20-14.20 (wo:08.20-12.05)
Kleine plein

Kleine plein

23D: Fietsstalling

Gras bij KyckMar Grote plein
(hek KyckMar-zijde)

Grote plein

(hek Vang-zijde

Gele hoofdingang

Gele hoofdingang

23D: Eigen deur

KyckMar Grijze zij-ingang Grijze zij-ingang

 

Dit zijn de starttijden voor het onderwijs, er is dus geen inloop!

Afspraken bij brengen en halen

 1. Laat uw kind voor het naar school gaan nog naar het toilet gaan en de handen uitvoerig wassen.
 2. Kinderen komen en gaan alleen naar en van school of met maximaal één ouder/verzorger.
 3. Iedereen gaat na schooltijd zo snel mogelijk naar huis, om opstoppingen rondom de school te voorkomen.
 4. Kom lopend of met de fiets en alleen als het echt nodig is met de auto.
  Houd je aan de verkeersregels, ook op de parkeerplaats.
 5. Iedereen zorgt ervoor de 1,5 meter afstand te bewaren. Als we elkaar hierop aanspreken, doen we dit  respectvol en reageren we ook respectvol.
 6. Ouders/verzorgers hebben GEEN TOEGANG tot het schoolplein en de school, tenzij expliciet met de schoolleiding afspraken zijn gemaakt.
 7. Binnen het pand is een looproute gemarkeerd, die te allen tijde door medewerkers, leerlingen en bezoekers gevolgd moet worden.

De leerlingen die na schooltijd naar de naschoolse opvang gaan, verzamelen in de hal en worden daar om 14.30 uur opgehaald door de medewerker van betreffende opvangorganisatie.

Jarigen

Wanneer uw zoon of dochter jarig is (geweest), is dit natuurlijk reden voor een feestje. Overleg met de leerkracht over de dag waarop er getrakteerd mag worden. We vragen om traktaties ingepakt mee te geven. De kinderen mogen een traktatie meenemen voor de eigen leerkracht, ze zullen niet de klassen rond gaan om andere leerkrachten te trakteren. Ouders kunnen, ook in de kleuterklassen, helaas niet aanwezig zijn bij het vieren van de verjaardag in de klas.

 

Alle medewerkers die op school zijn tekenen de verjaardagskaart die de jarige job aan het eind van de dag mee naar huis krijgt.

Spel en beweging

De gymlessen worden gegeven in gymzaal De Vang. Tijdens de gymlessen wordt er voldoende geventileerd. De gymlessen staan onder leiding van onze vakleerkracht meester Kevin.

 

We zullen bij het buitenspelen in de pauzes niet alleen gebruikmaken van onze pleinen, maar ook van bijvoorbeeld de parkeerplaats, de natuurtuin en de ruimtes die de school ter beschikking heeft. De groepen hoeven niet meer gescheiden te blijven, waardoor de medewerkers weer hun pauze kunnen nemen onder schooltijd als andere collega's de pauzewacht op zich nemen.

Hygiëne

 • We zorgen voor voldoende zeep in de groepen en bij de toiletten.
 • Medewerkers en leerlingen wassen regelmatig hun handen volgens eerdere instructies.
 • Daarnaast is er voldoende desinfecterende gel in de groepen en in school voorradig.
 • Er zijn desinfectiezuilen geplaatst voor leerlingen, medewerkers en bezoekers bij beide ingangen.
 • Extra schoonmaakmiddelen voor de materialen zijn in de groepen en in school voorradig.
 • We blijven waakzaam op zorgvuldig toiletbezoek.
 • De ramen blijven open, de deuren zoveel mogelijk.

Inrichting

In plaats van de luizenzakken krijgen alle leerlingen (behalve in de KyckMar) de beschikking over een eigen locker voor hun jas en andere spullen in de nabijheid van hun lokaal. Ze nemen hun jas en tas dus niet langer mee het lokaal in.

 

De leerlingen van de groepen 4 gebruiken hun luizenzak en tassenvakken zoals vóór de scholensluiting.

 

Excursies (richtlijnen opgesteld i.s.m. andere SOOW-scholen)

 • Excursies vinden zoveel mogelijk lopend of fietsend plaats.

 • Wanneer de inzet van auto’s nodig is, dan doen we het op de volgende wijze.
  • Kinderen op de achterbank volgens de al bestaande richtlijnen m.b.t. veiligheidsriemen, inzittendenverzekering en stoelverhogers. Kinderen zitten niet naast de bestuurder, ook niet wanneer dat het kind betreft van de bestuurder.
  • De bestuurder en eventuele andere volwassenen  dragen een mondkapje wanneer zij met kinderen in de auto zitten (zoals ook bij personenvervoer en taxivervoer van toepassing is). Kinderen hoeven geen mondkapje te dragen.
 • Bij vervoer per bus,volgen we de richtlijnen van de vervoerder en dragen alle volwassenen een mondkapje

 • Begeleiding van groepjes vindt in eerste instantie zoveel mogelijk plaats door medewerkers van de school. Kleine groepjes met begeleiding door extra volwassenen (zoals een ouder) worden alleen samengesteld wanneer dat niet anders kan.

 • Volwassenen houden 1,5 meter afstand t.o.v. elkaar en houden gepaste afstand t.o.v. de kinderen.

 • Op locatie van de excursie volgt iedereen de richtlijnen van die organisatie op

 • Wanneer ouders bezwaar maken dat hun kind meegaat op excursie i.v.m. het gevoel van veiligheid, wordt het kind opgevangen in een andere klas.

 • Volwassenen die klachten hebben, gaan niet mee als begeleider! Wanneer door het uitvallen van een begeleider op het laatste moment er te weinig begeleiders zijn, gaat de excursie (hoe vervelend ook) niet door.