Heropening

Op deze pagina zullen we u zo tijdig en uitgebreid mogelijk informeren over het weer open gaan van de school na de meivakantie, op maandag 11 mei.

 

We vragen ouders om vertrouwen te hebben en dat vertrouwen ook richting de eigen kinderen uit te spreken! We hebben er alles aan gedaan om de dag op een goede wijze te kunnen organiseren. Met elkaar gaan we dit gewoon doen, daar hebben we de medewerking van iedereen bij nodig. Vanuit dit vertrouwen ontstaat er ook rust en kunnen we de schoolgang van uw kinderen en onze leerlingen op een positieve wijze vorm gaan geven.