Doorstart

Op deze pagina zullen we u zo tijdig en uitgebreid mogelijk informeren over het weer volledig open gaan van de school op maandag 8 juni.

 

1. Alle leerlingen gaan weer van maandag t/m vrijdag naar school in hele klassen.

2. Er is geen noodopvang meer, de naschoolse opvang werkt zoals voor de scholensluiting.

3. Wij richten ons op het onderwijs op school. de pagina's "Thuis leren" voor leerlingen en ouders blijven wel beschikbaar.

 

Het is nog niet helemaal zoals vóór de scholensluiting, lees de informatie op deze pagina's dus aandachtig en bespreek dit alstublieft ook met uw kind(eren).

 

Herhaalde oproep, maar nog steeds van kracht:

We vragen ouders om vertrouwen te hebben en dat vertrouwen ook richting de eigen kinderen uit te spreken! We hebben er alles aan gedaan om de dag op een goede wijze te kunnen organiseren. Met elkaar gaan we dit gewoon doen, daar hebben we de medewerking van iedereen bij nodig. Vanuit dit vertrouwen ontstaat er ook rust en kunnen we de schoolgang van uw kinderen en onze leerlingen op een positieve wijze vorm gaan geven.