Nieuws

16 september 2019

HELPENDE HANDJES GEZOCHT!

Onze school is dit schooljaar gestart met de invoering van het continurooster. In de vragenlijsten over de schooltijden hebben veel ouders aangegeven dat zij bereid zijn te helpen tijdens de pauzes. 

Wij zijn per direct op zoek naar groepje ouders/verzorgers die ons tussen 11.30 en 13.30 uur willen helpen tijdens de pleinmomenten. Het is goed om te weten dat er tijdens het pleinmoment ook altijd meerdere teamleden aanwezig zijn.


HELPENDE HANDJES GEZOCHT!

BELONING

Voor deze hulp krijgt u naast heel blije kindergezichtjes en dankbare teamleden een vergoeding conform de wettelijke regelingen rondom vrijwilligersvergoedingen.

KOMT U ONS HELPEN?

Stuur dan snel een mail naar directie@dekyckert.nl. De directeur zal uiterlijk eind september contact met u opnemen.