De nieuwe kinderen van groep 1/2 hebben er al weer zin in!

Welkom bij OBS De Kyckert

Op deze website kunt u meer informatie vinden over onze school. OBS De Kyckert is de enige openbare basisschool in de dorpskernen Wateringen en Kwintsheul. Onze school ziet het als haar opdracht om kinderen een brede en solide basis mee te geven. Dit doet de school door kwalitatief goed en openbaar onderwijs te bieden in een voor leerlingen, ouders en personeelsleden fijne omgeving. 

 

Onder het kopje "onze school" kunt u veel informatie over onze school lezen en kunt u schooldocumenten, zoals bijvoorbeeld de schoolgids, ons gedragsprotocol en onze kalender downloaden. Neemt u gerust een Kyckje, maar komt u vooral kennismaken!

 

Sociaal Klimaat

Veiligheid en een goed schoolklimaat zijn de basis om tot leren te kunnen komen. OBS De Kyckert werkt met de PAD-methode, geeft in groep 5 een tienweekse training weerbaarheid en monitort het welzijn en het sociaal welbevinden van haar leerlingen.

Engels

In groep 1 t/m 8 wordt er Engelse les gegeven. Met de digitale methode "Groove Me" worden de kinderen met muziek en liedjes uitgedaagd om Engels te leren. Deze wijze van werken sluit goed aan op de visie van De Kyckert op het gebied van leren. Learning English can be fun! 

Cultuur

Cultuuronderwijs neemt een prominente plaats in op OBS De Kyckert. Met lessen als beeldende vorming, muziek, dans, drama en programmeren die gegeven worden door onze 'experts' en culturele en educatieve excursies geven wij inhoud aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen.

Nieuws

Preview foto
Nieuwsbrief 10, mei 2017
12 mei 2017 -

Vrijdag 12 mei is Nieuwsbrief 10 gepubliceerd. In deze nieuwsbrief informatie over de schoolfotograaf, over de Avondvierdaagse en vele andere nieuwtjes. Natuurlijk leest u ook weer een aantal oproepjes vanuit de school of de ouderraad. We kunnen de hulp van ouder(s)/verzorger(s) namelijk goed gebruiken om alle activiteiten voor de leerlingen te organiseren. Door op de link onderaan te klikken kunt u de nieuwsbrief downloaden en/of lezen.

 

https://www.dekyckert.nl/cp/uploads/downloads/Nieuwsbrief-10-1617.pdf


Preview foto
Nieuw gymrooster groep 3 t/m 8
06 mrt 2017 -

Op 7 maart begint meester Kevin op De Kyckert als nieuwe vakleerkracht gymnastiek. Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen één keer in de week les van de vakleerkracht. De lessen van meester Kevin worden gegeven in gymzaal De Vang. 

 
Lees meer ›