De nieuwe kinderen van groep 1/2 hebben er al weer zin in!

Welkom bij OBS De Kyckert

Op deze website kunt u meer informatie vinden over onze school. OBS De Kyckert is de enige openbare basisschool in de dorpskernen Wateringen en Kwintsheul. Onze school ziet het als haar opdracht om kinderen een brede en solide basis mee te geven. Dit doet de school door kwalitatief goed en openbaar onderwijs te bieden in een voor leerlingen, ouders en personeelsleden fijne omgeving. 

 

Onder het kopje "onze school" kunt u veel informatie over onze school lezen en kunt u schooldocumenten, zoals bijvoorbeeld de schoolgids, ons gedragsprotocol en onze kalender downloaden. Neemt u gerust een Kyckje, maar komt u vooral kennismaken!

 

Sociaal Klimaat

Veiligheid en een goed schoolklimaat zijn de basis om tot leren te kunnen komen. OBS De Kyckert werkt met de PAD-methode, geeft in groep 5 een tienweekse training weerbaarheid en monitort het welzijn en het sociaal welbevinden van haar leerlingen.

Engels

In groep 1 t/m 8 wordt er Engelse les gegeven. Met de digitale methode "Groove Me" worden de kinderen met muziek en liedjes uitgedaagd om Engels te leren. Deze wijze van werken sluit goed aan op de visie van De Kyckert op het gebied van leren. Learning English can be fun! 

Cultuur

Cultuuronderwijs neemt een prominente plaats in op OBS De Kyckert. Met lessen als beeldende vorming, muziek, dans, drama en programmeren die gegeven worden door onze 'experts' en culturele en educatieve excursies geven wij inhoud aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen.

Nieuws

Preview foto
Hercertificering School op Seef
16 jun 2017 -

OBS De Kyckert heeft wederom het certificaat behaald van School op Seef. Op vrijdag 16 juni, rond half 3 zal OBS De Kyckert uit handen van de wethouder het label voor de hercertificering ontvangen. Bij de overhandiging is een ieder natuurlijk van harte welkom. Alle activiteiten zullen plaatsvinden op het grote plein, waar ook een praktische verkeersles gegeven zal worden. Natuurlijk zijn wij als school hartstikke trots dat we dit mooie certificaat en label hebben behaald en complimenteren wij juf Esther met al het goede werk dat zij als onze verkeerscoördinator heeft verricht in de afgelopen jaren.


Preview foto
Nieuwsbrief 11, juni 2017
16 jun 2017 -

In nieuwsbrief 11 veel zaken waarvan het handig is als u deze in de agenda zet. Daarnaast kunt u de uitnodigingen voor het zomerfeest en het koffieconcert nog eens op het gemak doornemen. Veel leesplezier toegewenst!

 

Nieuwsbrief 11 ts te downloaden of te bekijken door op onderstaande link te klikken: 

http://www.dekyckert.nl/cp/uploads/downloads/Nieuwsbrief-11-1617.pdf