De nieuwe kinderen van groep 1/2 hebben er al weer zin in!

Welkom bij OBS De Kyckert

Op deze website kunt u meer informatie vinden over onze school. OBS De Kyckert is de enige openbare basisschool in de dorpskernen Wateringen en Kwintsheul. Onze school ziet het als haar opdracht om kinderen een brede en solide basis mee te geven. Dit doet de school door kwalitatief goed en openbaar onderwijs te bieden in een voor leerlingen, ouders en personeelsleden fijne omgeving. 

 

Onder het kopje "onze school" kunt u veel informatie over onze school lezen en kunt u schooldocumenten, zoals bijvoorbeeld de schoolgids, ons gedragsprotocol en onze kalender downloaden. Neemt u gerust een Kyckje, maar komt u vooral kennismaken!

 

Sociaal Klimaat

Veiligheid en een goed schoolklimaat zijn de basis om tot leren te kunnen komen. OBS De Kyckert werkt met de PAD-methode, geeft in groep 5 een tienweekse training weerbaarheid en monitort het welzijn en het sociaal welbevinden van haar leerlingen.

Engels

In groep 1 t/m 8 wordt er Engelse les gegeven. Met de digitale methode "Groove Me" worden de kinderen met muziek en liedjes uitgedaagd om Engels te leren. Deze wijze van werken sluit goed aan op de visie van De Kyckert op het gebied van leren. Learning English can be fun! 

Cultuur

Cultuuronderwijs neemt een prominente plaats in op OBS De Kyckert. Met lessen als beeldende vorming, muziek, dans, drama en programmeren die gegeven worden door onze 'experts' en culturele en educatieve excursies geven wij inhoud aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen.

Nieuws

Preview foto
Pinnen op OBS De Kyckert
10 okt 2016 -

De ouderraad heeft in 2016 een mobiel pinapparaat aangeschaft. Het is dus mogelijk om bijvoorbeeld de ouderbijdrage via de pin te betalen. Op de vrijdagen is geregeld een OR-lid aanwezig met de pinapparatuur.  

 


Preview foto
Inschrijven nieuwe leerlingen
10 okt 2016 -

Als u voor het huidige schooljaar (2016-2017) of volgend schooljaar (2017-2018) op zoek bent naar een plekje voor uw zoon en/of dochter dan is het momenteel nog steeds mogelijk om uw kind(eren) in te schrijven. In een paar groepen hebben we nog een plekjes beschikbaar. Neemt u vooral contact op via het contactformulier om kennis te maken met onze school.

 

 
Lees meer ›